user_mobilelogo

Rok 2014, Tom 17, Numer 3


Year 2014, Volume 17, Issue 3 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Gospodarka osadowa - konieczność zmian strategicznych decyzji.


  Title:

  Sewage Sludge Management - Need for Change of Strategic Decisions.


  Autorzy / Authors: January BIEŃ, Katarzyna WYSTALSKA
  Strony / Pages: 357-361 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Termiczne przekształcanie osadów ściekowych wobec wyzwań roku 2016.


  Title:

  Thermal Treatment of Sewage Sludge and the Challenges of Year 2016.


  Autorzy / Authors: Tadeusz PAJĄK
  Strony / Pages: 363-376 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Efektywność termicznego przekształcania osadów na tle innych metod zagospodarowania na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków.


  Title:

  Sludge Thermal Processing Efficiency Compared to Other Methods of Management on the Example of Selected Wastewater Treatment Plant.


  Autorzy / Authors: Stanisław M. RYBICKI, Bartosz ŁUSZCZEK
  Strony / Pages: 377-391 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Możliwości zagospodarowania popiołów z termicznego przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych.


  Title:

  Possibilities of Ashes Utilization from Sewage Sludge Thermal Processing in a Fluidized Bed Boiler.


  Autorzy / Authors: Gabriel BOROWSKI, Magdalena GAJEWSKA, Elżbieta HAUSTEIN
  Strony / Pages: 393-402 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Frakcje chemiczne metali ciężkich w osadach ściekowych i w stałej pozostałości po ich spaleniu.


  Title:

  Chemical Fractions of Heavy Metals in Sewage Sludge and in Residue after Incineration of Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Lidia DĄBROWSKA, Rafał NOWAK
  Strony / Pages: 403-414 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Ocena immobilizacji metali ciężkich z popiołów ze spalania osadów ściekowych.


  Title:

  Assessment of Heavy Metals Immobilization from the Ashes from the Incineration of Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Jarosław GAWDZIK, Jolanta LATOSIŃSKA
  Strony / Pages: 415-421 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Ekstrakcja metali z osadów przemysłowych i komunalnych przy użyciu roztworów EDTA.


  Title:

  Extraction of Metals from Industrial and Municipal Sludge using Aqueous Solutions of EDTA.


  Autorzy / Authors: Beata KARWOWSKA, Ewa WIŚNIOWSKA, Elżbieta SPERCZYŃSKA, Marta JANOSZ-RAJCZYK
  Strony / Pages: 423-432 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Analiza specjacyjna fosforu w osadach ściekowych po termicznym spaleniu.


  Title:

  Speciation Analysis of Phosphorus in Sewage Sludge after Thermal Utilization of Sludge.


  Autorzy / Authors: Monika ŁUKAWSKA
  Strony / Pages: 433-439 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Ocena wykorzystania ekstrakcji za pomocą NaOH do oznaczania zawartości substancji humusowych w kompostowanym materiale.


  Title:

  The Assessment of Using NaOH Extraction to Determine the Amount of Humic Substances in Composted Material.


  Autorzy / Authors: Izabela SIEBIELSKA, Robert SIDEŁKO, Bartosz WALENDZIK, Natalia KOŁACZ, Anna SKUBAŁA
  Strony / Pages: 441-448 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Witryfikacja osadów ściekowych z przemysłu garbarskiego ze stłuczką szklaną.


  Title:

  Vitrification of Tannery Sewage Sludge with Glass Cullet.


  Autorzy / Authors: Piotr CELARY, Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK
  Strony / Pages: 449-457 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Analiza funkcjonowania węzła suszenia osadów ściekowych pochodzących z GOŚ-ŁAM w Łodzi.


  Title:

  The Analysis of the Functioning of the Drying of Sewage Sludge from the GOŚ-ŁAM in Lódź.


  Autorzy / Authors: Grzegorz WIELGOSIŃSKI, Jacek WIŚNIEWSKI, Agata TARGASZEWSKA, Patrycja ŁECHTAŃSKA
  Strony / Pages: 459-471 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Porównanie wyników badań ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z placu magazynowego i hali suszarniczej.


  Title:

  Comparison of Test Results for Stabilized Sewage Sludge Derived from Storage Yard and Drying Hall.


  Autorzy / Authors: Elżbieta WŁODARCZYK, Marta PRÓBA, Lidia WOLNY
  Strony / Pages: 473-481 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 13
  Tytuł:

  Bilans ścieków, osadów i odcieków w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków mleczarskich S.M. Mlekovita.


  Title:

  Sewage, Sludge and Reject Water Balance in Mlekovita Dairy WWTP after Modernization.


  Autorzy / Authors: Wojciech DĄBROWSKI, Dariusz BORUSZKO, Marek KAJUREK
  Strony / Pages: 483-491 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 14
  Tytuł:

  Wstępne badania nad podczyszczaniem odcieków składowiskowych metodą Fentona.


  Title:

  Initial Experiments of the Landfill Leachate Pretreatment by Fenton Method.


  Autorzy / Authors: Paulina JELONEK, Ewa NECZAJ
  Strony / Pages: 493-502 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 15
  Tytuł:

  Wpływ stopnia dezintegracji osadów ściekowych poddanych alkalicznej modyfikacji na wartość jednostkowej produkcji biogazu.


  Title:

  Influence of Disintegration Degree of Sewage Sludge after Alkaline Modification on the Unit Biogas Yield Value.


  Autorzy / Authors: Iwona ZAWIEJA, Lidia WOLNY
  Strony / Pages: 503-512 Pobierz pełny tekst / Download full text