user_mobilelogo

Rok 2014, Tom 17, Numer 2


Year 2014, Volume 17, Issue 2 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Wdrażanie dobrych praktyk w gospodarce osadami ściekowymi.


  Title:

  Implementation of Good Engineering Practice in Sewages Sludge Management.


  Autorzy / Authors: Wiesława STYKA, Piotr BEŃKO
  Strony / Pages: 165-184 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Uwarunkowania gospodarki osadami ściekowymi w Polsce i Niemczech.


  Title:

  Conditions of Sewage Sludge Management in Poland and Germany.


  Autorzy / Authors: Anna HENCLIK, Joanna KULCZYCKA, Katarzyna GORAZDA, Zbigniew WZOREK
  Strony / Pages: 185-197 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Metodyczne podstawy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko osadów ściekowych wykorzystywanych w celach rolniczych bądź przyrodniczych.


  Title:

  Methodical Basis for the Environmental Impact Assessment of Sewage Sludge Used for Agricultural or Natural Purposes.


  Autorzy / Authors: Hanna BAUMAN-KASZUBSKA, Mikołaj SIKORSKI
  Strony / Pages: 199-210 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Stężenie związków biogennych w osadach ściekowych i wodach odciekowych wytwarzanych w gminnych oczyszczalniach ścieków (Łomazy i Sławatycze).


  Title:

  Concentration of Biogenic Compounds in Sewage Sludge and Reject Waters Produced in the Municipal Wastewater Treatment Plants (Łomazy and Sławatycze).


  Autorzy / Authors: Elżbieta KRÓLAK, Elżbieta BIARDZKA, Renata ŁAPIŃSKA, Anna SEMENIUK
  Strony / Pages: 211-219 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Ocena stabilności kompostu w czasie rzeczywistym.


  Title:

  Evaluation of Compost Stability in Real Time.


  Autorzy / Authors: Robert SIDEŁKO, Izabela SIEBIELSKA, Kazimierz SZYMAŃSKI, Anna SKUBAŁA, Natalia KOŁACZ
  Strony / Pages: 221-230 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Ocena biodostępności metali ciężkich w osadach ściekowych z wiejskiej oczyszczalni ścieków i kompostach w aspekcie przyrodniczego wykorzystania.


  Title:

  Assessment of the Bioavailability of Heavy Metals in Sewage Sludge from Rural Area and Composts, in the Aspect of Their Natural Use.


  Autorzy / Authors: Agnieszka RAJMUND, Marta BOŻYM
  Strony / Pages: 231-241 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Analiza mobilności metali ciężkich z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Olsztynie i Sitkówce-Nowiny.


  Title:

  The Analysis of Heavy Metals Mobility from Sewage Sludge from Wastewater Treatment Plants in Olsztyn and Sitkówka-Nowiny.


  Autorzy / Authors: Jolanta LATOSIŃSKA
  Strony / Pages: 243-253 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Zastosowanie wstępnej hybrydowej hydrolizy osadu czynnego dla zwiększenia efektywności dwustopniowej fermentacji metanowej.


  Title:

  Use of Hybrid Pre-hydrolysis of Activated Sludge to Increase the Efficiency of Two-stage Anaerobic Digestion.


  Autorzy / Authors: Klaudiusz GRÜBEL, Mariusz KUGLARZ, Bożena MROWIEC, Jan SUSCHKA
  Strony / Pages: 255-268 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Badania efektywności procesu flotacji i właściwości osadów poflotacyjnych z podczyszczania ścieków mleczarskich.


  Title:

  Research on the Effectiveness of the Flotation Process and Properties of Flotation Sludge from Dairy Wastewater Pretreatment.


  Autorzy / Authors: Dariusz BORUSZKO, Wojciech DĄBROWSKI
  Strony / Pages: 269-280 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Sposoby wykorzystania osadów z Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku.


  Title:

  Ways of Sewage Sludge Use from Urban Waste Water Treatment in Bialystok.


  Autorzy / Authors: Józefa WIATER, Andrzej BUTAREWICZ
  Strony / Pages: 281-291 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Ocena efektywności procesu przeróbki osadów - aktywność metanogenna.


  Title:

  Evaluation of Sludge Disposal Effectiveness - Methanogenic Activity.


  Autorzy / Authors: Małgorzata CIMOCHOWICZ-RYBICKA
  Strony / Pages: 293-305 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Osady ściekowe jako substytut w odtwarzaniu gleby w procesie rekultywacji gruntów po górnictwie odkrywkowym wapieni.


  Title:

  Sewage Sludge as a Substitute in Restoring of Soil in the Process of Reclamation of Areas after Opencast Limestone Mining.


  Autorzy / Authors: Magdalena SZEWCZYK
  Strony / Pages: 307-314 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 13
  Tytuł:

  Wpływ dezintegracji fizycznej osadów nadmiernych na przebieg procesu stabilizacji beztlenowej.


  Title:

  Influence of Physical Disintegration of Excess Sludge on the Anaerobic Stabilization Process.


  Autorzy / Authors: Mariusz BARAŃSKI, Mariusz MAŁKOWSKI, Lidia WOLNY
  Strony / Pages: 315-324 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 14
  Tytuł:

  Wpływ niekonwencjonalnego nawożenia na migrację metali ciężkich w układzie gleba-roślina.


  Title:

  Effect of Fertilization Unconventional Migration of Heavy Metals in the Soil-Plant System.


  Autorzy / Authors: Ewa OCIEPA, Piotr PACHURA, Agnieszka OCIEPA-KUBICKA
  Strony / Pages: 325-338 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 15
  Tytuł:

  Osady ściekowe w nawożeniu wybranych roślin energetycznych.


  Title:

  Sewage Sludge in Fertilization of Selected Energy Crops.


  Autorzy / Authors: Karolina ROSIKOŃ
  Strony / Pages: 339-348 Pobierz pełny tekst / Download full text