user_mobilelogo

Rok 2016, Tom 19, Numer 2


Year 2016, Volume 19, Issue 2 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Otrzymywanie i badanie właściwości adsorpcyjnych mikroporowatych kul węglowych.


  Title:

  Preparation and Studies of Adsorption Properties of Microporous Carbon Spheres.


  Autorzy / Authors: Jerzy CHOMA 1 , Marcin KLOSKE 1 , Aleksandra DZIURA 1 , Kamila STACHURSKA 1 Mietek JARONIEC 2
  Strony / Pages: 169-182 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Węgle aktywne z pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej do usuwania ditlenku azotu.


  Title:

  Activated Carbons from Residue after Supercritical Extraction for Removal of Nitrogen Dioxide.


  Autorzy / Authors: Aleksandra BAZAN, Piotr NOWICKI, Robert PIETRZAK
  Strony / Pages: 183-193 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Węgle aktywne z tworzywa mocznikowo-formaldehydowego: synteza i badanie właściwości adsorpcyjnych.


  Title:

  Activated Carbons Based on Urea-formaldehyde Resin: Synthesis and Adsorption Properties.


  Autorzy / Authors: Aleksandra DZIURA 1 , Łukasz OSUCHOWSKI 2 , Barbara SZCZĘŚNIAK 1
  Strony / Pages: 195-204 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wysokoazotowe chitynowe materiały węglowe.


  Title:

  Nitrogen-doped Chitin Carbon Materials.


  Autorzy / Authors: Anna ILNICKA, Jerzy P. ŁUKASZEWICZ
  Strony / Pages: 205-215 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Adsorpcja fenoli z roztworów wodnych na pylistych węglach aktywnych.


  Title:

  Adsorption of Phenols from Aqueous Solutions on Powdered Activated Carbons.


  Autorzy / Authors: Lidia DĄBEK 1 , Krzysztof KUŚMIEREK 2 , Andrzej ŚWIĄTKOWSKI 2
  Strony / Pages: 217-226 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Adsorpcja czerwieni kwasowej 114 i fuksyny zasadowej z roztworów wodnych na mezoporowatych materiałach węglowych.


  Title:

  Adsorption of Acid Red 114 and Basic Fuchsin from Aqueous Solutions on Mesoporous Carbon Materials.


  Autorzy / Authors: Katarzyna JEDYNAK, Marta REPELEWICZ
  Strony / Pages: 227-239 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego w preparatyce adsorbentów węglowych.


  Title:

  The Use of Microwave Radiation in Preparation of the Carbonaceous Adsorbents.


  Autorzy / Authors: Justyna KAŹMIERCZAK-RAŹNA, Piotr NOWICKI, Robert PIETRZAK
  Strony / Pages: 241-253 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Wpływ chemii powierzchni węgli aktywnych na adsorpcję kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego.


  Title:

  The Influence of Surface Chemistry of the Activated Carbons on the Adsorption of 2,4-dichlorophenoxyacetic Acid.


  Autorzy / Authors: Krzysztof KUŚMIEREK, Andrzej ŚWIĄTKOWSKI
  Strony / Pages: 255-263 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Rozwój technologii oczyszczania wody z użyciem pylistego węgla aktywnego w Polsce.


  Title:

  Development of the Technology of the Water Purification with Applying the Powdered Activated Carbon in Poland.


  Autorzy / Authors: Krzysztof WILMAŃSKI
  Strony / Pages: 265-275 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Węglowe kropki kwantowe jako potencjalne nośniki leków.


  Title:

  Carbon Quantum Dots as Potential Drug Carriers.


  Autorzy / Authors: Marek WIŚNIEWSKI 1,2 , Katarzyna ROSZEK 3 , Joanna CZARNECKA 3 , Paulina BOLIBOK 1
  Strony / Pages: 277-288 Pobierz pełny tekst / Download full text