user_mobilelogo

Rok 2016, Tom 19, Numer 3


Year 2016, Volume 19, Issue 3 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Elektrochemiczna modyfikacja wielościennych nanorurek węglowych.


  Title:

  Electrochemical Modification of Multi-walled Carbon Nanotubes.


  Autorzy / Authors: Mariusz WALCZYK
  Strony / Pages: 297-305 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:
  Title:

  Adsorptive Purification of Aqueous Solution from Fluoride Ions by Carbonaceous Materials.


  Autorzy / Authors: Daria GĄSIOR
  Strony / Pages: 307-318 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Kompozyty z materiałów węglowych i metalo-organicznych (MOF).


  Title:

  Composites of Carbonaceous Materials and Metal-organic Frameworks.


  Autorzy / Authors: Adam BIENIEK, Marek WIŚNIEWSKI, Artur Piotr TERZYK Paulina BOLIBOK, Mikołaj DEMBEK
  Strony / Pages: 319-329 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Usuwanie barwnika pąsu kwasowego 4R z roztworów wodnych na węglach aktywnych.


  Title:

  Removal of the Dye of Acid Bright Red 4R from Water Solutions on Activated Carbons.


  Autorzy / Authors: Ewa OKONIEWSKA
  Strony / Pages: 331-340 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Właściwości fizykochemiczne i sorpcyjne węgli aktywnych otrzymanych przez aktywację skór owoców cytrusowych oraz niskiej jakości węgla brunatnego.


  Title:

  Physicochemical and Sorption Properties of Activated Carbons Obtained from Citrus Fruit Peels and Low Quality Lignite.


  Autorzy / Authors: Piotr NOWICKI, Justyna KAŹMIERCZAK-RAŹNA, Robert PIETRZAK
  Strony / Pages: 341-352 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Adsorpcja chromu z wód o różnym składzie chemicznym.


  Title:

  Chromium Adsorption from Waters of Different Chemical Composition.


  Autorzy / Authors: Joanna LACH
  Strony / Pages: 353-362 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Usuwanie z wody herbicydu 2,4-D na wybranym węglu aktywnym.


  Title:

  Removal of the Herbicide 2,4-D from Water on the Selected Activated Carbon.


  Autorzy / Authors: Paulina WAWRZYNIAK, Longina STĘPNIAK
  Strony / Pages: 363-377 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Chitozan w syntezie węgli aktywowanych wzbogaconych w azot - najnowsze osiągnięcia.


  Title:

  Chitosan in the Synthesis of Nitrogen-doped Activated Carbons - Recent Achievements.


  Autorzy / Authors: Anna ILNICKA, Bartłomiej WASINIAK, Jerzy P. ŁUKASZEWICZ
  Strony / Pages: 379-390 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Wykorzystanie zeolitu do usuwania jonów azotu amonowego z cieczy osadowej.


  Title:

  Use of Zeolite for Removal of Ammonium Nitrogen from Reject Water.


  Autorzy / Authors: Elżbieta SPERCZYŃSKA
  Strony / Pages: 391-399 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Adsorpcja wybranych farmaceutyków na modyfikowanym wysokotemperaturowo węglu aktywnym WG-12.


  Title:

  Adsorption of Selected Pharmaceuticals in High-temperature Modification of Activated Carbon WG-12.


  Autorzy / Authors: Anna SZYMONIK, Joanna LACH
  Strony / Pages: 401-412 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Przegląd stosowanych metod oznaczania aktywności biologicznej filtrów węglowych.


  Title:

  Review of Methods Used to Indication of Biological Carbon Filters Activity.


  Autorzy / Authors: Anna LIS, Łukasz PASOŃ, Longina STĘPNIAK
  Strony / Pages: 413-425 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Wpływ pH wody na efektywność procesu koagulacji wspomaganej węglem aktywnym.


  Title:

  Effect of Water pH on Coagulation Process Efficiency with Powdered Activated Carbon.


  Autorzy / Authors: Lidia DĄBROWSKA
  Strony / Pages: 427-436 Pobierz pełny tekst / Download full text