user_mobilelogo

Rok 2016, Tom 19, Numer 1


Year 2016, Volume 19, Issue 1 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Ocena możliwości wpływu zasilania zewnętrznego na stężenie biogenów w wodzie Jeziora Strzeszyńskiego.


  Title:

  Possibility Assessment of the Impact of External Power on Nutrient Concentration in Strzeszyńskie Lake Water.


  Autorzy / Authors: Andrzej OSUCH, Ewa OSUCH, Stanisław PODSIADŁOWSKI, Piotr RYBACKI Julianna RATAJCZAK, Natalia MIODUSZEWSK
  Strony / Pages: 5-14 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Podczyszczanie odpływu z osadnika gnilnego z użyciem różnych materiałów filtracyjnych w celu zapobiegania kolmatacji.


  Title:

  Septic Tank Effluent Pretreatment Using Different Filter Materials as a Prevention from Clogging.


  Autorzy / Authors: Jakub NIEĆ, Marcin SPYCHAŁA, Jakub MAZURKIEWICZ
  Strony / Pages: 15-25 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Analiza zmienności parametrów jakościowych wody pitnej w układzie dystrybucji.


  Title:

  Variability in the Quality Parameters of Drinking Water in a Distribution System.


  Autorzy / Authors: Maciej MROWIEC, Tomasz HERCZYK, Emil KULIŃSKI
  Strony / Pages: 27-35 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Analiza rozkładu zanieczyszczeń w osadach dennych z zastosowaniem GIS w przybrzeżnej strefie zbiornika wodnego Ostrowy na rzece Biała Oksza.


  Title:

  Distribution of Pollution in Sediments in the Coastal Zone of Ostrowy Water Reservoir in Biała Oksza River - GIS Based Approach.


  Autorzy / Authors: Rafał ROZPONDEK, Katarzyna WANCISIEWICZ
  Strony / Pages: 37-49 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Toksyczność czwartorzędowych soli amoniowych z anionem jodkowym: inhibicja wzrostu i zmiany zawartości barwników asymilacyjnych w roślinach.


  Title:

  Toxicity of Quaternary Ammonium Salts with Iodide Anion: Growth Inhibition and Changes in Pigments Assimilation in Plants.


  Autorzy / Authors: Barbara PAWŁOWSKA, Robert BICZAK
  Strony / Pages: 51-65 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Termiczne przekształcanie jako sposób zagospodarowania podłoża pieczarkowego po zakończonym cyklu produkcyjnym.


  Title:

  Thermal Processing as a Way of Management of Mushroom Substrate after Completion of Production Cycle.


  Autorzy / Authors: Monika CZOP, Ewelina KŁAPCIA
  Strony / Pages: 67-80 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wpływ modyfikacji chemicznej lotnego popiołu węglowego na adsorpcję jonów ołowiu(II) w obecności jonów kadmu(II) w układzie jedno- i dwuskładnikowym.


  Title:

  Effect of Chemical Modification of the Coal Fly Ash onto Adsorption of Lead(II) Ions in the Presence of Cadmium(II) Ions in a Single- and Bi-component System.


  Autorzy / Authors: Eleonora SOČO, Jan KALEMBKIEWICZ
  Strony / Pages: 81-95 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Bioupłynnianie polskiego chemicznie utlenionego węgla brunatnego.


  Title:

  Biosolubilization of Polish Chemically Oxidated Brown Coal.


  Autorzy / Authors: Hanna MISZKIEWICZ 1 , Stanisław BIELECKI 1 , Sławomir KADŁUBOWSKI 2
  Strony / Pages: 97-108 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Emisje gazowe podczas gospodarki gnojowicą.


  Title:

  Gas Emissions during Slurry Management.


  Autorzy / Authors: Anna SMURZYŃSKA, Jacek DACH, Zbigniew DWORECKI, Wojciech CZEKAŁA
  Strony / Pages: 109-125 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Ocena stanu troficznego wód zbiorników zaporowych Jeziorsko i Sulejowskiego.


  Title:

  Trophic State Assessment of Jeziorsko and Sulejowski Reservoirs.


  Autorzy / Authors: Anna DROŹDZIK
  Strony / Pages: 127-140 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Analiza przyczyn odstępstw od projektu na etapie wykonywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.


  Title:

  Analysis of the Causes of Design Derogations at the Stage Construction of Water Supply and Sanitation.


  Autorzy / Authors: Ewa OCIEPA, Joanna LACH
  Strony / Pages: 141-148 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Badania właściwości i rozkładów wielkości cząstek zawiesin w popłuczynach w różnych czasach trwania cykli filtracji.


  Title:

  Analysis of the Properties and Particle Size Distribution of Spent Filter Backwash Water from Groundwater Treatment at Various Stages of Filters Washing.


  Autorzy / Authors: Paweł WIERCIK, Karolina MATRAS, Ewa BURSZTA-ADAMIAK, Magdalena KUŚNIERZ
  Strony / Pages: 149-161 Pobierz pełny tekst / Download full text