user_mobilelogo

Rok 2016, Tom 19, Numer 4


Year 2016, Volume 19, Issue 4 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Parametry reologiczne przefermentowanych osadów ściekowych.


  Title:

  Rheological Parameters of Digested Sludge.


  Autorzy / Authors: Paweł WOLSKI
  Strony / Pages: 447-453 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ chromu na efektywność degradacji małocząsteczkowych WWA w osadach ściekowych.


  Title:

  Influence of Chromium Ions on Effectiveness Degradation of Low-molecule PAHs in Sewage Sludges.


  Autorzy / Authors: Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA
  Strony / Pages: 455-467 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Niebezpieczeństwo nanoodpadów.


  Title:

  Risk of Nanowastes.


  Autorzy / Authors: Bożena MROWIEC
  Strony / Pages: 469-478 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Uwalnianie metali ciężkich z zawiesin twardniejących z dodatkiem wybranych ubocznych produktów spalania.


  Title:

  The Release of Heavy Metals from Hardening Slurries with Addition of Selected Combustion By-products.


  Autorzy / Authors: Małgorzata WOJTKOWSKA, Paweł FALACIŃSKI, Anna KOSIOREK
  Strony / Pages: 479-491 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wpływ krzemianów na proces fermentacji metanowej osadów.


  Title:

  Effect of Silicates on Methane Digestion of Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Ewa WIŚNIOWSKA, Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA
  Strony / Pages: 493-502 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Wolatylizacja metali ciężkich podczas witryfikacji garbarskich osadów ściekowych z odpadami mineralnymi.


  Title:

  Heavy Metal Volatilization during Vitrification of Tannery Sewage Sludge with Mineral Waste.


  Autorzy / Authors: Piotr CELARY, Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK, Adrianna TAJCHMAN
  Strony / Pages: 503-515 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Zmiany zasolenia i poziomu wody jeziora Jamno wynikające z budowy wrót przeciwsztormowych.


  Title:

  Changes in Salinity and Water Level of the Lake Jamno Resulting from the Construction of Storm Gates.


  Autorzy / Authors: Roman CIEŚLIŃSKI
  Strony / Pages: 517-539 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Ocena oddziaływania lagun osadowych na jakość środowiska wodnego w ich otoczeniu.


  Title:

  Evaluation of the Impact of Sludge Lagoons on the Quality of Water Environment in Surrounding Area.


  Autorzy / Authors: Kairat OSPANOV , Menlibai MYRZAHMETOV , Dariusz ANDRAKA
  Strony / Pages: 541-552 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Określenie stopnia usunięcia ketoprofenu i diklofenaku z roztworów wodnych za pomocą ultradźwięków.


  Title:

  Determination of Ketoprofen and Diclofenac Ultrasonic Removal from Aqueous Solutions.


  Autorzy / Authors: Lidia WOLNY, Marta PRÓBA, Iwona ZAWIEJA, Elżbieta WŁODARCZYK
  Strony / Pages: 553-560 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Charakterystyka frakcji organicznej odcieków ze starego składowiska po zastosowaniu sonifikacji.


  Title:

  Characterization of the Organic Fraction of Pretreated Leachate from Old Landfill after Sonication Exposure.


  Autorzy / Authors: Anna KWARCIAK-KOZŁOWSKA, Lucyna SŁAWIK-DEMBICZAK
  Strony / Pages: 561-575 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Losy projektowanych nanocząstek w oczyszczalni ścieków.


  Title:

  Fate of Engineered Nanoparticles in Wastewater Treatment Plant.


  Autorzy / Authors: Magdalena MADEŁA, Ewa NECZAJ, Anna GROSSER
  Strony / Pages: 577-587 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Wpływ pola magnetycznego na przemiany związków azotu w procesie oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.


  Title:

  The Effect of the Magnetic Field on Nitrogen Compounds Transformations in Wastewater Treatment with Activated Sludge.


  Autorzy / Authors: Agnieszka TOMSKA
  Strony / Pages: 589-598 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 13
  Tytuł:

  Stan wód podziemnych na przykładzie wód dla miasta Częstochowa.


  Title:

  State of the Underground Water Illustrated with the Example of Water for Częstochowa City.


  Autorzy / Authors: Klaudia RAKOCZ, Agata ROSIŃSKA
  Strony / Pages: 599-610 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 14
  Tytuł:

  Adsorpcyjne usuwanie wodnej fazy fioletu krystalicznego z wody za pomocą taniego aktywowanego węgla uzyskanego z martwych liści palmy daktylowej (L).


  Title:

  Adsorptive Removal of Aqueous Phase Crystal Violet Dye by Low-Cost Activated Carbon Obtained from Date Palm (L.) Dead Leaflets.


  Autorzy / Authors: Mohamed SULYMAN , Jacek NAMIEŚNIK , Andrzej GIERAK
  Strony / Pages: 611-631 Pobierz pełny tekst / Download full text