user_mobilelogo

Rok 2017, Tom 20, Numer 2


Year 2017, Volume 20, Issue 2 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Możliwość kondycjonowania i odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem popiołów ze spalania biomasy.


  Title:

  The Possibility of Sewage Sludge Conditioning and Dewatering with the Use of Biomass Ashes.


  Autorzy / Authors: Marta WÓJCIK 1 , Feliks STACHOWICZ 1 , Adam MASŁOŃ 2
  Strony / Pages: 153-164 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ PIX 123 i polielektrolitu Zetag 8160 na kondycjonowanie i odwadnianie osadów ściekowych.


  Title:

  The Effect of PIX 123 and Polyelectrolyte Zetag 8160 on the Conditioning and Dewatering of Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Beata BIEŃ
  Strony / Pages: 165-174 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Zmiany dystrybucji metali ciężkich w trakcie termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych.


  Title:

  Changes in the Distribution of Heavy Metals during the Thermal Treatment of Municipal Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Patrycja ZAKOŚCIELNA 1 , Maciej SIERAKOWSKI 2 , Andrzej ŚWIĄTKOWSKI 3
  Strony / Pages: 175-183 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Usuwanie jonów fluorkowych ze środowiska wodnego w procesie adsorpcji na węglach aktywnych.


  Title:

  Removal of Fluoride Ions from Aqueous Medium by Adsorption on Activated Carbon.


  Autorzy / Authors: Daria GĄSIOR
  Strony / Pages: 185-197 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Analiza podsystemu dystrybucji wody w zakładzie wodociągowym „X” w świetle jego strat.


  Title:

  Analysis of the Water Distribution Subsystem in the Waterworks “X” in the Light of its Losses.


  Autorzy / Authors: Konrad MERC
  Strony / Pages: 199-209 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Wpływ stężenia biomasy (Chlorella vulgaris, Scenedesmus armatus) na biosorpcję Zn 2+ , Pb 2+ i Cd 2+ ze ścieków z ocynkowni.


  Title:

  The Effect of Biomass (Chlorella vulgaris, Scenedesmus armatus) Concentrations on Zn 2+ , Pb 2+ and Cd 2+ Biosorption from Zinc Smelting Wastewater.


  Autorzy / Authors: Magdalena ZABOCHNICKA-ŚWIĄTEK, Anita RYGAŁ
  Strony / Pages: 211-220 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Mechaniczno-cieplne przetwarzanie odpadów komunalnych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.


  Title:

  Mechanical Heat Treatment (MHT) of Municipal Waste in the Context of Circular Economy.


  Autorzy / Authors: Jurand D. BIEŃ
  Strony / Pages: 221-236 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Hodowla alg Chlorella sp. w bioreaktorze zbiornikowym z mieszaniem mechanicznym.


  Title:

  Cultivation of Green Algae Chlorella sp. in a Stirred Tank Bioreactor.


  Autorzy / Authors: Monika MAKOWSKA
  Strony / Pages: 237-248 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Metody wyznaczania rozkładów ziarnowych wykorzystywanych w badaniach laboratoryjnych aerodynamiki cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej.


  Title:

  Methods of Determination of Particle Size Distributions of Inert Materials used in Laboratory Studies of Circulating Fluidized Bed Boiler Hydrodynamics.


  Autorzy / Authors: Jolanta ZIAJA, Paweł MIREK
  Strony / Pages: 249-261 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Wydzielanie związków żelaza z roztworu po ługowaniu odpadów poflotacyjnych Zn-Pb.


  Title:

  Precipitation of Iron Compounds from a Solution after Zn-Pb Post Flotation Tailings Leaching.


  Autorzy / Authors: Ewa SIEDLECKA, Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK
  Strony / Pages: 263-276 Pobierz pełny tekst / Download full text