user_mobilelogo

Rok 2017, Tom 20, Numer 3


Year 2017, Volume 20, Issue 3 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Zastosowanie modelowania przestrzennego do analizy zawartości substancji biogennych w osadach dennych zbiornika wodnego Dzierżno Duże.


  Title:

  Spatial Modeling in Analysis of Biogenic Substances in the Bottom Sediments of Dzierżno Duże Water Reservoir.


  Autorzy / Authors: Katarzyna ROZPONDEK, Rafał ROZPONDEK
  Strony / Pages: 285-294 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Ocena skuteczności metody mechanicznego kondycjonowania osadów ściekowych z zastosowaniem popiołów ze spalania biomasy.


  Title:

  The Evaluation of the Effectiveness of Sewage Sludge Conditioning with the Application of Biomass Ashes.


  Autorzy / Authors: Marta WÓJCIK , Feliks STACHOWICZ, Adam MASŁOŃ
  Strony / Pages: 295-304 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Wykorzystanie ultradźwięków o niskiej częstotliwości do dezintegracji bakterii nitkowatych.


  Title:

  The Use of Low Frequency Ultrasound to Disintegrate Filamentous Bacteria.


  Autorzy / Authors: Andrzej BUTAREWICZ, Elżbieta WOŁEJKO Agata JABŁOŃSKA-TRYPUĆ, Urszula WYDRO
  Strony / Pages: 305-316 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Zmiany podatności na odwadnianie przefermentowanych osadów ściekowych kondycjonowanych z zastosowaniem dualnej metody chemicznej.


  Title:

  The Changes of Dewaterability of Digested Sludge Conditioned via the Dual Chemical Method.


  Autorzy / Authors: Kamila HRUT, Tomasz KAMIZELA, Mariusz KOWALCZYK
  Strony / Pages: 317-329 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Energochłonność wybranych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w południowo-wschodniej Polsce.


  Title:

  Energy Consumption of Selected Wastewater Treatment Plants Located in South-Eastern Poland.


  Autorzy / Authors: Adam MASŁOŃ
  Strony / Pages: 331-342 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Fermentacja kwaśna osadów wstępnych poddanych sonifikacji.


  Title:

  Acid Fermentation of Primary Sludge Subjected to Sonication.


  Autorzy / Authors: Michał PASTUSZKA, Anna GROSSER, Tomasz KAMIZELA
  Strony / Pages: 343-357 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Charakterystyka ścieków z zakładu utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego.


  Title:

  Characteristics of Wastewater from Animal Rendering Plant.


  Autorzy / Authors: Joanna RODZIEWICZ, Artur MIELCAREK, Kamil BRYSZEWSKI Wojciech JANCZUKOWICZ
  Strony / Pages: 359-370 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Analiza regionalnego potencjału energii promieniowania słonecznego.


  Title:

  Analysis of the Regional Energy Potential of Solar Radiation.


  Autorzy / Authors: Joanna RUDNIAK
  Strony / Pages: 371-386 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Ocena skuteczności mieszania osadów w wydzielonych komorach fermentacyjnych na podstawie wyników symulacji numerycznej pola prędkości.


  Title:

  Evaluation of Sludge Mixing Effectiveness in Digestion Chambers Based on Numerical Simulation Results.


  Autorzy / Authors: Bogdan GICALA , Elżbieta SZATKOWSKA
  Strony / Pages: 387-398 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Uwarunkowania formalnoprawne planowania procesu przewozowego odpadów komunalnych.


  Title:

  Formal and Legal Conditions of Municipal Waste Transport Planning.


  Autorzy / Authors: Dariusz STARKOWSKI , Paweł BARDZIŃSKI
  Strony / Pages: 399-420 Pobierz pełny tekst / Download full text