user_mobilelogo

Rok 2017, Tom 20, Numer 1


Year 2017, Volume 20, Issue 1 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Zagospodarowanie odchodów trzody chlewnej z wybranej fermy do celów energetycznych.


  Title:

  Management of Pigs’ Droppings from a Selected Farm for Energetic Purposes.


  Autorzy / Authors: Monika CZOP, Ewelina KŁAPCIA
  Strony / Pages: 5-16 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Zależność stężenia dwutlenku węgla i wilgotności względnej w sali dydaktycznej - studium przypadku.


  Title:

  Dependence of Carbon Dioxide Concentration and Relative Humidity in Didactic Room - Case Study.


  Autorzy / Authors: Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK 1 , Antonio RODERO-SERRANO 2
  Strony / Pages: 17-26 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Perspektywy i potencjalne zagrożenia ponownego wykorzystania szarej wody.


  Title:

  Prospects and Potential Risks of Gray Water Reuse.


  Autorzy / Authors: Aldona GRZELAK, Barbara FIAŁKIEWICZ-KOZIEŁ
  Strony / Pages: 27-41 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Adsorpcja błękitu metylenowego i zieleni malachitowej z roztworów wodnych na mezoporowatych kompozytach węglowo-niklowych i węglowo-cynkowych.


  Title:

  Adsorption of Methylene Blue and Malachite Green from Aqueous Solutions on Mesoporous Carbon-Nickel and Carbon-Zinc Composites.


  Autorzy / Authors: Katarzyna JEDYNAK
  Strony / Pages: 43-57 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Analiza możliwości wykorzystania wybranych składników biomasy w kontekście ich własności energetycznych.


  Title:

  Analysis of the Possibility of using Chosen Elements of Biomass in the Context of their Energy Properties.


  Autorzy / Authors: Estera PIETRAS
  Strony / Pages: 59-70 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Badania nad sorpcją jonów ołowiu(II) z roztworów wodnych na popiele lotnym z energetycznego spalania i współspalania biomasy.


  Title:

  Studies on Lead(II) Sorption from Aqueous Solutions on Fly Ash from Combustion/Co-combustion of Biomass.


  Autorzy / Authors: Lidia RECZEK 1 , Magdalena M. MICHEL 1 , Andrzej ŚWIĄTKOWSKI 2 Marta TYTKOWSKA 1 , Grzegorz TRYKOWSKI 3
  Strony / Pages: 71-81 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Stosowanie wybranych metod generowania regularnych modeli terenu z lotniczego skaningu laserowego do badań środowiskowych.


  Title:

  Application of Selected Methods of Generating Regular Terrain Models from Airborne Laser Scanning for Environmental Research.


  Autorzy / Authors: Rafał ROZPONDEK, Katarzyna WANCISIEWICZ
  Strony / Pages: 83-95 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Stan wiedzy na temat alokacji w LCA oraz propozycje zmian w normie ISO 14044.


  Title:

  State of the Art on Allocation in LCA and Proposals for Changes in ISO 14044.


  Autorzy / Authors: Anna ŚLIWIŃSKA
  Strony / Pages: 97-119 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Wpływ warunków eksploatacji rur wentylacyjnych na zmiany właściwości polipropylenu samogasnącego, z którego były wytworzone.


  Title:

  The Influence of Operating Conditions on Changes in the Properties of Ventilation Pipes Made of Self-extinguishing Polypropylene.


  Autorzy / Authors: Roman WRÓBLEWSKI 1 , Piotr OSIŃSKI 2 , Michał STOSIAK 2 , Rafał CIEŚLICKI 2
  Strony / Pages: 121-130 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Metale ciężkie w osadach dennych zbiorników rekreacyjnych na terenach zurbanizowanych i ocena ryzyka środowiskowego.


  Title:

  Heavy Metal Contamination of Sediments from Recreational Reservoirs of Urban Areas and its Environmental Risk Assessment.


  Autorzy / Authors: Gabriela ZEMEŁKA 1 , Ewa SZALIŃSKA 2
  Strony / Pages: 131-145 Pobierz pełny tekst / Download full text