user_mobilelogo

Rok 2017, Tom 20, Numer 4


Year 2017, Volume 20, Issue 4 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Opracowanie procedury oznaczania trzech związków z grupy farmaceutyków w próbkach moczu ludzkiego z wykorzystaniem procedury opartej na zastosowaniu techniki HPLC.


  Title:

  Development of a Procedure for the Determination of Three Selected Pharmaceuticals in Human Urine by Means of HPLC.


  Autorzy / Authors: Anna GNIDA Dorota MARCIOCHA, Jolanta TUREK-SZYTOW
  Strony / Pages: 429-445 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Analiza toksyczności osadów ściekowych kondycjonowanych polielektrolitami z wykorzystaniem bakterii luminescencyjnych.


  Title:

  Toxicity Analysis of Sewage Sludge Treated with Polyelectrolytes Using Luminescent Bacteria.


  Autorzy / Authors: Elżbieta WŁODARCZYK, Lidia WOLNY, Marta PRÓBA
  Strony / Pages: 447-455 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Toryfikacja różnych typów biomasy w reaktorze obrotowym w skali laboratoryjnej oraz wielostopniowym reaktorze taśmowym w skali pilotażowej.


  Title:

  Torrefaction of Various Types of Biomass in Laboratory Scale, Batch-Wise Isothermal Rotary Reactor and Pilot Scale, Continuous Multi-Stage Tape Reactor.


  Autorzy / Authors: Halina PAWLAK-KRUCZEK, Krystian KROCHMALNY, Krzysztof MOŚCICKI Jacek ZGÓRA, Michał CZEREP, Michał OSTRYCHARCZYK, Łukasz NIEDŹWIECKI
  Strony / Pages: 457-472 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Zasady gospodarki odpadami na przykładzie przedsiębiorstwa Altvater Piła Group Eneris.


  Title:

  Waste Management Principles on the Example of Altvater Piła Group Eneris.


  Autorzy / Authors: Dariusz STARKOWSKI , Paweł BARDZIŃSKI
  Strony / Pages: 473-495 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wpływ twardości wody na usuwanie związków humusowych metodą ultradźwiękową.


  Title:

  Impact of Water Hardness on Humic Compounds Removal by Ultrasonic Method.


  Autorzy / Authors: Longina STĘPNIAK
  Strony / Pages: 497-508 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Ocena toksyczności ścieków z przemysłu mięsnego oczyszczonych w procesie beztlenowym.


  Title:

  Toxicity Assessment of Treated Meat Industry Wastewater in the Anaerobic Process.


  Autorzy / Authors: Anna KWARCIAK-KOZŁOWSKA
  Strony / Pages: 509-523 Pobierz pełny tekst / Download full text