user_mobilelogo

Rok 2018, Tom 21, Numer 1


Year 2018, Volume 21, Issue 1 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Analiza termiczna biopaliw w odniesieniu do oleju opałowego.


  Title:

  Thermal Analysis of Biofuels in Relation to Light Fuel Oil.


  Autorzy / Authors: Joanna KARAŚ
  Strony / Pages: 5-15 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Kierunki rekultywacji lagun osadowych w oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.


  Title:

  Direction of Lagoons Reclamaition at Wastewater Treatment Plant in Tomaszow Mazowiecki.


  Autorzy / Authors: Jurand D. BIEŃ, Beata BIEŃ, Łucja FUKAS-PŁONKA
  Strony / Pages: 17-27 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Zużyte podłoże popieczarkowe jako materiał pomocniczy do przygotowywania mieszanek kompostowych z osadów ściekowych.


  Title:

  Spent Mushroom Substrate as a Supplementary Material for Sewage Sludge Composting Mixtures.


  Autorzy / Authors: Krystyna MALIŃSKA , Wojciech CZEKAŁA , Damian JANCZAK, Jacek DACH , Jakub MAZURKIEWICZ , Danuta DRÓŻDŻ
  Strony / Pages: 29-38 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Usuwanie Fe 2+ z wody za pomocą membran PVDF modyfikowanych nanocząstkami magnetytu, wspomagane ultrafiltracją z polielektrolitem.


  Title:

  Fe 2+ Removal from Water Using PVDF Membranes, Modified with Magnetite Nanoparticles, by Polyelectrolyte Enhanced Ultrafiltration.


  Autorzy / Authors: Victoriia KONOVALOVA , Iryna KOLESNYK , Olena IVANENKO , Anatoliy BURBAN
  Strony / Pages: 39-49 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Analiza funkcjonowania działalności ekoinnowacyjnej sektora MMSP.


  Title:

  The Analysis of the Functioning of Eco-innovative Activity of the Sector of Micro-, Small and Medium Enterprises.


  Autorzy / Authors: Dariusz WIELGÓRKA
  Strony / Pages: 51-65 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Wpływ związków fosforu zawartych w osadach ściekowych na wzrost rzepaku Brassica napus L. ssp. napus.


  Title:

  Impact of the Addition of Phosphorus Compounds Contained in Sewage Sludge on the Growth of Rapeseed Brassica napus L. ssp. napus.


  Autorzy / Authors: Monika PYRAK, Małgorzata WORWĄG
  Strony / Pages: 67-78 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Potencjał energetyczny biomasy na gruntach ugorowanych i nieużytkach w Polsce.


  Title:

  Energy Potential of Biomass on Uncultivated Lands and Fallows in Poland.


  Autorzy / Authors: Bartłomiej IGLIŃSKI, Marcin CICHOSZ, Mateusz SKRZATEK, Roman BUCZKOWSKI
  Strony / Pages: 79-87 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Frakcjonowanie chromu i ołowiu w odpadach kofermentowanych.


  Title:

  Fractionation of Chromium and Lead in Anaerobic Co-digestion.


  Autorzy / Authors: Beata JANOWSKA, Izabela SIEBIELSKA, Kazimierz SZYMAŃSKI Robert SIDEŁKO, Anna SKUBAŁA
  Strony / Pages: 89-104 Pobierz pełny tekst / Download full text