user_mobilelogo

Rok 2018, Tom 21, Numer 2


Year 2018, Volume 21, Issue 2 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Fluorki w środowisku wodnym - zagrożenia i metody usuwania.


  Title:

  Fluorine in the Water Environment - Hazards and Removal Methods.


  Autorzy / Authors: Michał BODZEK, Krystyna KONIECZNY
  Strony / Pages: 113-141 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Usuwanie WWA ze ścieków komunalnych w trzecim etapie oczyszczania.


  Title:

  Removal of PAHs from Municipal Wastewater during the Third Stage of Treatment.


  Autorzy / Authors: Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, Ewa WIŚNIOWSKA
  Strony / Pages: 143-154 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Badanie stężeń ditlenku węgla w pomieszczeniach szkolnych z uwzględnieniem wpływu termomodernizacji budynku.


  Title:

  Determination on Carbon Dioxide Levels in School Buildings: the Effect of Thermal Efficiency Improvement.


  Autorzy / Authors: Anna MAINKA, Elwira ZAJUSZ-ZUBEK
  Strony / Pages: 155-162 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Badania wstępne nad zintegrowanym procesem mikrofiltracji i fotokatalizy stosowanym do oczyszczania ścieków pralniczych.


  Title:

  Preliminary Studies on Integrated Process of Microfiltration and Photocatalysis Used in Laundry Wastewater Treatment.


  Autorzy / Authors: Daniel POLAK, Maciej SZWAST
  Strony / Pages: proces zintegrowany, mikrofiltracja, fotokataliza, ścieki pralnicze
  Numer DOI : Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wpływ zmiennej zawartości materii organicznej w wodzie na efektywność jej usuwania w procesie koagulacji.


  Title:

  Effect of Variable Content of Organic Matter in Water on the Efficiency of its Removal in the Coagulation Process.


  Autorzy / Authors: Lidia DĄBROWSKA
  Strony / Pages: 171-181 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Wytrącanie osadów zawierających struwit z cieczy nadosadowej.


  Title:

  Precipitation of Sediments Containing Struvite from Supernatant Liquid.


  Autorzy / Authors: Małgorzata WORWĄG, Agnieszka KAŁWAK
  Strony / Pages: 183-190 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Izolacja i charakterystyka mikroorganizmów zdolnych do produkcji biosurfaktantów ze środowiska glebowego.


  Title:

  Isolation and Characterization of Biosurfactant Producing Microorganisms from Soils.


  Autorzy / Authors: Anna PIEPRZYCA, Aleksandra ZIEMBIŃSKA-BUCZYŃSKA
  Strony / Pages: 191-204 Pobierz pełny tekst / Download full text