user_mobilelogo

Rok 2018, Tom 21, Numer 4


Year 2018, Volume 21, Issue 4 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Predykcja średniomiesięcznych stężeń zanieczyszczeń powietrza dla wybranych obszarów województwa mazowieckiego.


  Title:

  Prediction of Monthly Averages of Air Pollutant Concentrations for Selected Areas in Mazovian Voivodeship.


  Autorzy / Authors: Szymon HOFFMAN, Mariusz FILAK
  Strony / Pages: 321-333 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Organiczne dodatki we wspomaganej fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi - podstawowe markery fitotoksyczności.


  Title:

  Organic Soil Amendments in Assisted Phytoremediation of Heavy Metals Contaminated Soil - Basic Phytotoxicity Markers.


  Autorzy / Authors: Jakub ŚWIĄTEK, Anna GROBELAK
  Strony / Pages: 335-346 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych ze środowiska - stosowane techniki i metody.


  Title:

  Removal of Petroleum Derivative Pollutants from the Environment: Techniques and Methods.


  Autorzy / Authors: Natalia WALASZCZYK , Rafał JASIŃSKI
  Strony / Pages: 347-359 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wdrożenie badań omicznych w celu zwiększenia efektywności fitoremediacji - przegląd.


  Title:

  Implementation of Omics Research to Enhance Phytoremediation Efficiency - a Review.


  Autorzy / Authors: Marta JASKULAK
  Strony / Pages: 361-373 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Przegląd programów wykorzystywanych do projektowania i obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych.


  Title:

  Software Used for the Design and Computation of Hydraulic Water Supply Networks: Overview.


  Autorzy / Authors: Urszula KĘPA
  Strony / Pages: 375-389 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Charakterystyka procesu transportowego, systemu i technologii transportowej odpadów komunalnych na przykładzie gminy Wałcz.


  Title:

  The Characteristics of Transport Process, of System and Transport Technology of Municipal Waste on the Example of the Village of Wałcz.


  Autorzy / Authors: Dariusz STARKOWSKI , Paweł BARDZIŃSKI
  Strony / Pages: 391-405 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Testowanie biopreparatów do bioremediacji gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.


  Title:

  Testing of Biopreparations for Bioremediation of Soils Contaminated with Petroleum Substances.


  Autorzy / Authors: Paulina KOKOT, Tomasz KAMIZELA
  Strony / Pages: 407-418 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Metody szacowania ilości odpadów budowlanych - przegląd literatury od 1993 do 2018 roku.


  Title:

  Methods of Estimating the Amount of Construction and Demolition Waste: Literature Review from 1993 to 2018.


  Autorzy / Authors: Marta BIAŁKO
  Strony / Pages: 419-436 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Analiza zawartości wybranych substancji biogennych w osadach dennych zbiornika wodnego Ostrowy z wykorzystaniem systemu GIS.


  Title:

  Analysis of Selected Nutrient Contents in Bottom Sediments of the Ostrowy Water Reservoir using the GIS System.


  Autorzy / Authors: Katarzyna ROZPONDEK, Rafał ROZPONDEK
  Strony / Pages: 437-446 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Stan sanitarny powietrza w wybranych spalarniach odpadów.


  Title:

  Sanitary State of the Air in the Selected Waste Incineration Plant.


  Autorzy / Authors: Piotr JADCZYK, Waldemar ADAMIAK Teodora M. TRACZEWSKA, Jerzy DOBOSZ
  Strony / Pages: 447-459 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Immobilizacja wybranych bakterii o znaczeniu remediacyjnym na różnych nośnikach.


  Title:

  Immobilisation of Selected Bacteria for Remediation on Various Media.


  Autorzy / Authors: Aneta KOWALSKA, Anna GROBELAK
  Strony / Pages: 461-472 Pobierz pełny tekst / Download full text