user_mobilelogo

Rok 2018, Tom 21, Numer 3


Year 2018, Volume 21, Issue 3 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Fazy krystaliczne w zużytych masach formierskich na osnowie piasku kwarcowego.


  Title:

  Crystalline Phases in the Waste Foundry Sands Based on Quartz Sand Matrix.


  Autorzy / Authors: Iwona JONCZY, Małgorzata KAMIŃSKA, Katarzyna BILEWSKA , Anna GERLE
  Strony / Pages: 213-226 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Przydatność testu Lepidium do oceny toksyczności odcieków ze składowiska odpadów komunalnych.


  Title:

  The Suitability of the Lepidium Test for Assessing the Toxicity of Leachate from a Municipal Landfill.


  Autorzy / Authors: Ewa ROBACZEWSKA-CHRYCZYK, Krzysztof FIJAŁKOWSKI, Tomasz KAMIZELA
  Strony / Pages: 227-238 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Znaczenie specjacji metali ciężkich w aspekcie przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych.


  Title:

  The Importance of Heavy Metal Speciation from the Standpoint of the Use of Sewage Sludge in Nature.


  Autorzy / Authors: Anna JASIŃSKA
  Strony / Pages: 239-250 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Innowacyjne technologie w zagospodarowaniu paliwa alternatywnego RDF.


  Title:

  Innovative Technologies in the Development of Alternative RDF Fuel.


  Autorzy / Authors: Przemysław RAJCA
  Strony / Pages: 251-260 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Technologie CCU w zielonej gospodarce.


  Title:

  CCU Technologies in the Green Economy.


  Autorzy / Authors: Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA, Przemysław SZYMANEK
  Strony / Pages: 261-271 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Badania wpływu popiołów ze współspalania węgla i biomasy na efektywność procesu odwadniania osadów ściekowych.


  Title:

  Examinations of the Effect of Ashes from Coal and Biomass Co-combustion on the Effectiveness of Sewage Sludge Dewatering.


  Autorzy / Authors: Marta WÓJCIK
  Strony / Pages: 273-288 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wpływ warunków termicznych procesu pirolizy na jakość biowęgli otrzymanych z odpadów roślinnych.


  Title:

  Effect of Thermal Conditions of Pyrolysis Process on the Quality of Biochar Obtained from Vegetable Waste.


  Autorzy / Authors: Jarosław MOLENDA, Marek SWAT, Edyta OSUCH-SŁOMKA
  Strony / Pages: 289-302 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Zmiana wydajności procesu filtracji osadów ściekowych przy zmiennych czynnikach kondycjonujących.


  Title:

  Changes in Sewage Sludge Filtration Efficiency under Variable Conditioning Factors.


  Autorzy / Authors: Mariusz KOWALCZYK, Anna TUCHOŁKA-SROKA, Tomasz KAMIZELA
  Strony / Pages: 303-314 Pobierz pełny tekst / Download full text