user_mobilelogo

Rok 2006, Tom 9, Numer 1


Year 2006, Volume 9, Issue 1


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji ciepła i energii elektrycznej w Polsce.


  Title:

  Utilisation of Geothermal Energy in Production of Heat and Electricity in Poland.


  Autorzy / Authors: Władysław NOWAK, Aleksander A. STACHEL
  Strony / Pages: 5-21
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w systemie zasilanym biogazem z oczyszczalni ścieków.


  Title:

  Cogenerative Production of Heat and Electric Energy by the System Supplied with Biogas from a Waste-water Treatment Plant.


  Autorzy / Authors: Joanna WILK, Franciszek WOLAŃCZYK
  Strony / Pages: 23-35
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Charakterystyka nanoporowatych węgli aktywnych za pomocą izoterm adsorpcji z fazy gazowej.


  Title:

  Characterization of Nanoporous Active Carbons by Using Gas Adsorption Isotherms.


  Autorzy / Authors: Jerzy CHOMA, Aleksandra ZAWIŚLAK
  Strony / Pages: 37-48
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach uczelni.


  Title:

  Microbiological Pollution of Indoor Air in University Rooms.


  Autorzy / Authors: Adam MUSZYŃSKI, Agnieszka CZERWIŃSKA, Ilona CHRUŚLIŃSKA
  Strony / Pages: 49-59
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wyznaczanie emisji ciepła antropogenicznego z aglomeracji miejskiej.


  Title:

  Anthropogenic Heat Release from an Urban Area.


  Autorzy / Authors: Zbigniew BAGIEŃSKI
  Strony / Pages: 61-78
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Zmiany parametrów reologicznych w wybranych procesach kondycjonowania osadów ściekowych przed ich odwadnianiem.


  Title:

  Rheological Parameters Changes in the Chosen Conditioning Processes of Sewage Sludge before Dewatering.


  Autorzy / Authors: Lidia WOLNY, Paweł WOLSKI, Beata BIEŃ, Iwona ZAWIEJA
  Strony / Pages: 79-87
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Ocena wpływu zanieczyszczeń ropopochodnych na uziarnienie i plastyczność gruntów spoistych.


  Title:

  Evaluation of the Influence of Oil Pollution on Particle Size Distribution and Plasticity of Clay Soils.


  Autorzy / Authors: Elżbieta KORZENIOWSKA-REJMER, Dorota IZDEBSKA-MUCHA
  Strony / Pages: 89-103
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Stan zanieczyszczenia wód Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu.


  Title:

  Water Pollution State of Strzeszyńskie Lake in Poznań.


  Autorzy / Authors: Marlena DZIK, Michał MICHAŁKIEWICZ
  Strony / Pages: 105-119