user_mobilelogo

Rok 2006, Tom 9, Numer 2


Year 2006, Volume 9, Issue 2


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Procesy membranowe w uzdatnianiu wody - przegląd piśmiennictwa.


  Title:

  Membrane Processes in Water Treatment - State of Art.


  Autorzy / Authors: Michał BODZEK, Krystyna KONIECZNY
  Strony / Pages: 129-159
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Sorpcja metali ciężkich na utlenionych węglach aktywnych.


  Title:

  Adsorption of Heavy Metals on Oxidized Activated Carbons.


  Autorzy / Authors: Joanna Lach, Ewa Ociepa, Longina Stępniak
  Strony / Pages: 161-171
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Adsorpcja monopodstawionych fenoli na węglach aktywnych o zróżnicowanym charakterze chemicznym powierzchni.


  Title:

  Adsorption of Monosubstituted Phenols Onto Activated Carbons with Different Surface Characteristics.


  Autorzy / Authors: Ewa LORENC-GRABOWSKA, Grażyna GRYGLEWICZ
  Strony / Pages: 173-184
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Usuwanie substancji organicznych z wody w procesach wymiany jonowej, koagulacji i adsorpcji.


  Title:

  Removal of Organic Substances from Water in the Ion Exchange, Coagulation and Adsorption Processes.


  Autorzy / Authors: Marek MOŁCZAN, Andrzej BIŁYK
  Strony / Pages: 185-195
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Próba standaryzacji metody sond molekularnych do oceny struktury mikroporowatej adsorbentów węglowych.


  Title:

  The Standardization of the Molecular Probe Technique for Carbonaceous Adsorbents Microporous Structure Evaluation.


  Autorzy / Authors: Elżbieta VOGT, Bronisław BUCZEK
  Strony / Pages: 197-209
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Wpływ modyfikacji powierzchni materiałów węglowych na proces adsorpcji jonów miedzi.


  Title:

  Influence of the Surface Chemistry Modification of the Activated Carbon on Adsorption Process of Copper Ions.


  Autorzy / Authors: Mariusz WALCZYK, Stanisław BINIAK
  Strony / Pages: 211-222