user_mobilelogo

Rok 2006, Tom 9, Numer 3


Year 2006, Volume 9, Issue 3


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Poszukiwanie nowych metod oceny stopnia zużycia węgla aktywnego stosowanego w procesie uzdatniania wody.


  Title:

  Evaluating the degree of active carbon depletion in water purification: research of new methods.


  Autorzy / Authors: Stanisław Biniak, Grzegorz Trykowski, Maciej Pakuła, Andrzej Świątkowski
  Strony / Pages: 237-247
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ utleniających modyfikacji powierzchni węgla aktywnego na pojemności sorpcyjne w stosunku do Cr(III) i Cr(VI).


  Title:

  The influence of activated carbon oxidizing modifications on adsorption capacities in relation to Cr(III) and Cr(VI.


  Autorzy / Authors: Joanna Lach, Stanisław Biniak, Mariusz Walczyk
  Strony / Pages: 249-259
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Próba znalezienia bezpośredniej zależności pomiędzy danymi retencji i parametrami adsorpcyjnymi węgli aktywnych.


  Title:

  An Attempt for Searching the Direct Dependency between Chromatographic and Adsorption Parame.


  Autorzy / Authors: Henryk Grajek, Jerzy Choma
  Strony / Pages: 261-272
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Trawertyn w odsiarczaniu spalin.


  Title:

  Travertine in flue gas desulphurization.


  Autorzy / Authors: Arkadiusz Szymanek
  Strony / Pages: 273-285
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Tiksotropia osadów powstających w galwanizerni.


  Title:

  The Effect of Thixotropy of Galvanizing Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Edyta Soboniak, Beata Bień
  Strony / Pages: 287-299
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Biologiczna produkcja wodoru z odpadów.


  Title:

  Biological Hydrogen Production from Waste.


  Autorzy / Authors: Marta Janosz-Rajczyk, Patrycja Piotrowska
  Strony / Pages: 301-314
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Koncepcja modelu i badania numeryczne dla współczynnika filtracji w procesie filtracji wody ze zmienną prędkością.


  Title:

  Conception and numerical analysis of filtration coefficient for water filtration process with variable velocity.


  Autorzy / Authors: Krystyna Wojciechowska
  Strony / Pages: 315-330
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Ocena czystości rzeki Warty na podstawie danych z monitoringu wód powierzchniowych. Część 1. Ocena czystości wód rzeki Warty.


  Title:

  An Assessment of Pollution of the River Warta (Poland). Part 1. The Quality of Water.


  Autorzy / Authors: Katarzyna Kipigroch, Szymon Hoffman
  Strony / Pages: 331-341